Condicións de servicio

 

A. AVISO LEGAL. CONDICIÓNS DE USO

1. A utilización deste espazo web está supeditada á plena aceptación por parte do Usuario das presentes Condicións de Uso, ou daquelas que estean vixentes en cada momento en que o usuario acceda a el.

2. Só se permite o acceso a este sitio e o seu uso con fins lícitos, axustándose en cada momento o seu uso ás presentes Condicións de Uso, á lexislación aplicable en cada momento, así como á moral, aos bos costumes e á orde pública. A empresa resérvase o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen previo aviso, a calquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como a poñer en coñecemento das autoridades competentes o desenvolvemento de actividades susceptibles de ser constitutivas de delito.

3. A empresa resérvase o dereito unilateral a modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso, así como calquera outra condición xeral ou particular do seu sitio web. Así mesmo, resérvase o dereito a modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así como o contido e as condicións requiridas para o seu uso.

5. LAPISOFT PROJECTS, S.L resérvase o dereito de poñer en coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou que poida ser constitutivo de delito.

6. LAPISOFT PROJECTS, S.L resérvase o dereito de rescindir este servizo web en calquera momento sen máis requisito que o aviso nestas condicións cunha antelación de 15 días.

B. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A propiedade industrial e intelectual dos logotipos, emblemas e elementos incorporados no deseño deste sitio pertence en exclusiva a LAPISOFT PROJECTS, SL e nalgúns casos a terceiros, co correspondente permiso ou licenza de uso, como por exemplo en o caso dos elementos ou imaxes creadas por Freepik, Photoroyalty (Freepik.com), Macrovector (Freepik.com) e Oxy_gen’s (shutterstock). Para obter máis información sobre estes dereitos de terceiros, pode contactar con Lapisoft. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos.

2. No caso de que, por mor dun ataque informático, se produzan erros na información facilitada, LAPISOFT PROJECTS, S.L non se fai responsable de tales erros nin dos danos ocasionados pola utilización da información derivada de ditos erros.

3. O contido deste sitio web ten carácter meramente informativo, non sendo responsable en ningún momento dos posibles erros producidos na súa presentación. Se queres información máis detallada, podes contactar connosco a través do enderezo de correo electrónico contact@lapisoft.pro ou por teléfono.

C. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de calquera logotipo, emblema ou calquera elemento incorporado ao deseño deste sitio pertence en exclusiva a LAPISOFT PROJECTS, S.L. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos deste sitio web sobre os que LAPISOFT PROJECTS, S.L non posúe dereitos de propiedade intelectual ou industrial son utilizados coa correspondente autorización.

2. Queda prohibida a reprodución total ou parcial do contido de www.lapisoft.es, así como a súa transmisión ou rexistro por calquera sistema de recuperación de información, en calquera forma ou por calquera medio, salvo autorización previa. por escrito, de LAPISOFT PROJECTS, SL

3. Non está permitido eludir os dereitos de autor sobre os dereitos de LAPISOFT PROJECTS, S.L, así como eludir ou intentar eludir os sistemas que existen ou poidan ter para a protección dos contidos. Admítese o dereito de citación sempre que se indique a fonte da que procede. 4. Calquera vulneración dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou dos elementos de LAPISOFT PROJECTS, S.L, estará sometida ás medidas legais oportunas para lograr a súa protección.

D. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A través do sitio web, o usuario poderá facilitar datos persoais a Lapisoft Projects, S.L dende o apartado de contacto facendo clic na ligazón facilitada, que abrirá o seu cliente de correo electrónico predeterminado no seu navegador para enviar unha mensaxe. Ao facelo, o usuario debe coñecer os seguintes aspectos da nosa política de privacidade.

2. Tamén utilizamos cookies excluídas do ámbito de aplicación do artigo 22.2 da LSSICE. Para máis información podes consultar a nosa política de privacidade.

3. LAPISOFT PROJECTS, SL informa que este sitio web está aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, polo que a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito relativo á interpretación das presentes condicións é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais. que España asinou. En caso de controversia sobre a interpretación das presentes condicións legais, serán competentes os tribunais que determine a lei.

E. COMO CONTACTARNOS

Se desexa aclarar algún aspecto das condicións de uso descritas, pode dirixirse aos seguintes enderezos: contact@lapisoft.es se o fai por correo electrónico ou por escrito a LAPISOFT PROJECTS, SL, C/ Torreiro, 13, 2D – 15001 , A Coruña, España.

F. DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DO SERVIZO

LAPISOFT PROJECTS, S.L
Dirección: C/ Torreiro, 13, 2D, 15001 – A Coruña (Spain)
Teléfono +34 981299733 | contact@lapisoft.pro

NIF: B70442140
Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña en volume 3,542, folio 130, 1a inscrición con páxina C-52,287.

G. Aviso de cookies

CookieDuraciónDescrición
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearEsta cookie, establecida polo complemento de consentimento de cookies do GDPR, úsase para rexistrar o consentimento do usuario para as cookies na categoría "Anuncio".
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsEsta cookie está configurada polo complemento de consentimento de cookies do GDPR. A cookie utilízase para almacenar o consentimento do usuario para as cookies na categoría "Analíticas".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsA cookie está configurada polo consentimento da cookie do GDPR para rexistrar o consentimento do usuario para as cookies na categoría "Funcional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsEsta cookie está configurada polo complemento de consentimento de cookies do GDPR. As cookies úsanse para almacenar o consentimento do usuario para as cookies na categoría "Necesarias".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsEsta cookie está configurada polo complemento de consentimento de cookies do GDPR. A cookie utilízase para almacenar o consentimento do usuario para as cookies da categoría "Outros.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsEsta cookie está configurada polo complemento de consentimento de cookies do GDPR. A cookie utilízase para almacenar o consentimento do usuario para as cookies na categoría "Rendemento".
CookieLawInfoConsent1 yearGrava o estado do botón predeterminado da categoría correspondente & o estado de CCPA. Funciona só en coordinación coa cookie principal.
viewed_cookie_policy11 monthsA cookie está establecida polo complemento de consentimento de cookies do GDPR e úsase para almacenar se o usuario consentiu ou non o uso de cookies. Non almacena ningún dato persoal.
wp-wpml_current_languagesessionGarda a configuración do idioma