Política de Privacidade

 

A. AVISO LEGAL. CONDICIÓNS DE USO

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario de estas Condicións de Uso, ou ben de aquelas que se encuentren vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así como o seu uso con finos lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes Condicións de uso, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumbres e orde público. A empresa reserva o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como poñer no coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que poden ser constitutivas. de delito.

3. A empresa reserva o dereito unilateral de modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso así como cal querer outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquera momento da presentación, configuración e localización do Sitio Web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos.

5. LAPISOFT PROJECTS, S.L resérvase o dereito de poñer no coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

6. LAPISOFT PROJECTS, S.L resérvase o dereito a poñer fin a este servizo web en calquera momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

B. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, e elementos incorporados no deseño de este sitio pertence en exclusiva a LAPISOFT PROJECTS, SL e nalgúns casos a terceiros, co correspondente permiso ou licenza de uso, como por exemplo en o caso dos elementos ou imaxes creadas por Freepik, Photoroyalty (Freepik.com), Macrovector (Freepik.com) e Oxy_gen’s (shutterstock). Para ampliar a información sobre os dereitos de terceiros, poden poñerse en contacto con Lapisoft. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos.

2. No caso de que, por un ataque informático, se producen erros na información facilitada, LAPISOFT PROJECTS, S.L non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados ​​polo uso da información derivada de devanditos erros.

3. O contido desta web é meramente informativo, non haciéndose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada, pode poñerse en contacto a través da dirección de correo contact@lapisoft.es ou ben por teléfono.

C. RÉXIME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logotipos, emblemas, ou calquera elemento incorporado ao deseño deste sitio pertence exclusivamente a LAPISOFT PROJECTS, S.L. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos desta web sobre os que LAPISOFT PROJECTS, S.L non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados ​​co permiso correspondente.

2. Queda prohibida a reprodución de todo ou parte do contido de www.lapisoft.es así como a súa transmisión ou rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conta coa autorización previa, por escrito, de LAPISOFT PROJECTS, SL

3. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos de LAPISOFT PROJECTS, S.L, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección dos contidos. Se permite o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que proviene. 4. Cualquier violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou dos elementos de LAPISOFT PROJECTS, S.L, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección de éstos.

D. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A través da páxina web o usuario pode facilitar datos de carácter persoal a Lapisoft Projects, S.L desde o apartado de contacto pinchando no enlace facilitado, que abrirá no seu navegador o seu cliente de correo predeterminado para o envío dunha mensaxe. Para facer o usuario debe coñecer os seguintes aspectos sobre a nosa política de privacidade.

2. Tamén usamos cookies excluídas do ámbito da aplicación do artigo 22.2 da LSSICE. Para maior información pode consultar a nosa política de privacidade.

3. LAPISOFT PROJECTS, SL informa que este sitio web se atopa aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e pola única lexislación aplicable para resolver calquera conflito con respecto á interpretación das condicións, así como a lexislación española. como os Tratados Internacionais que hai suscrito España. En caso de controversia sobre a interpretación das presentes condicións legais, serán competentes o Tribun

ales determinados pola Ley.

E. CÓMO PONERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións: contact@lapisoft.es si fago a través de correo electrónico ou ben por escrito a LAPISOFT PROJECTS, SL, C/ Torreiro, 13, 2D – 15001, A Coruña, España.

F. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTADOR DE SERVIZOS

PROXECTOS LAPISOFT, S.L
Domicilio Social: C/ Torreiro, 13, 2D, 15001 – A Coruña (España)
Teléfono +34 981299733 | contact@lapisoft.pro

Número de identificación fiscal: B70442140
Inscrita no Registro Mercantil da Coruña no tomo 3.542, folio 130, inscrición 1ª con folla C-52.287.